Jaarverslag 2019 met financiële rapportage.

 

Rapportage 2019.

Activiteiten:

In 2019 hebben we weer 4 reguliere pakkettentransporten verzorgd. Evenals voorgaande jaren hebben we door het “ouder” en daardoor helaas ook kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand  weer minder aanbod aan pakketten voor de vaste sponsorgezinnen en ook minder sponsoring middels geld en voedselpakketten gekregen. Wel hebben wel weer een groot aanbod gekregen van “vrije” kleding en overige materialen. Zo hebben we de revalidatiekliniek in Laslea kunnen helpen aan 40 goede ziekenhuismatrassen, 54 stoelen en enige rollators.

We hebben in 2019 ± 2000 reguliere pakketten en ± 2750 pakketten "vrije“ kleding vervoerd en daarbij ook nog 50 set schoolmeubels en ± 20 rollators en rolstoelen. Daarnaast is er ± 400 pakketten medisch materiaal mee gegaan voor de ziekenhuizen.

De broodprojecten hebben we weer volgens plan gerealiseerd en we hebben ook de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen weer verstrekt. Met de medicijnpot hebben we weer veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we weer financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

Financieel:

                                    Exploitatie-overzicht 2019

inkomsten                                                                                                           uitgaven

machtigingen                    59.798,42                  transport, voedselpakketten,    67.281,78

                                                                            gelddonaties

donaties speciale doelen    5.905,46                  bijdragen ziekenhuizen              4.000,00

broodprojecten                    5.491,46                  broodprojecten                           5.400,00

medicijnpot                          4.268,07                  inkoop medicijnen                      4.357,83

kindertehuis Odorheiu S.    6.709,30                  kindertehuis Odorheiu S.            6.417,64

project Cotus                      6.261,96                  project Cotus                               6.097,69

bingo-opbrengsten                840,00                  overige speciale doelen                  743,22

rente’s                                       3,01                   bankkosten                                     282,11

                                                                           verzekeringen                                 260,25

nadelig resultaat                6.658,73                  kopieerkosten                                  367,27

                                                                           portikosten                                      519,40

                                                                          algemene kosten                             209,22

                                     __________                                                                   _________

                                        95.936,41                                                                      95.936,41

                                               Balans 2019

debet                                                                                                                     credit

saldi 31 december 2019  28.690,12                  nog te betalen:

voorraden                               25,00                 bankkosten                                        63,88

nog te vorderen:

rente                                         2,66

nadelig resultaat                6.694,95

                                                                       saldi 1 januari 2019                       35.348,85

                                      _________                                                                   _________

                                        35.412,73                                                                     35.412,73

Toelichting:

Dit jaar hebben we door het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook enigszins, maar niet evenredig, minder waren. We hadden dit jaar geen speciale actie of doel, zodat de giften, vrije donaties en donaties/sponsoring voor specifieke doelen dan ook minder waren.

We hebben onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de broodprojecten en de medicijnenhulp volgens plan uitgevoerd. De donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten  royaal de kosten van dit project en met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc konden we ook hier weer passende hulp verlenen. We sluiten het boekjaar af met een negatief resultaat van € 6.694,95 inclusief de nog te ontvangen rentes en te betalen bankkosten, terwijl we € 10.350,00 als nadelig resultaat  hadden begroot.

Joomla templates by a4joomla