Rapportage 2018.

Activiteiten:

In 2018 hebben we weer 4 reguliere pakkettentransporten verzorgd. Door het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand krijgen we minder aanbod aan pakketten voor de vaste sponsorgezinnen en ook iets minder sponsoring middels geld en voedselpakketten. Wel hebben we gemerkt dat hier de tijden weer beter worden, want we hebben meer aanbod gekregen van “vrije” kleding en overige materialen. Door gerichte en extra sponsoring hebben we de ziekenhuizen in Agnita en Medias beiden aan 50 goede ziekenhuismatrassen kunnen helpen en hebben we voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc 25 prachtige bedden met nieuwe matrassen en het nodige beddengoed kunnen bemachtigen. Ook hebben we het ziekenhuis in Agnita van een nieuw ECG-apparaat kunnen voorzien.

We hebben in 2018 ± 2000 reguliere pakketten en ± 3000 pakketten "vrije“ kleding vervoerd en daarbij ook nog 100 set schoolmeubels en ± 20 rollators. Daarnaast is er weer veel medisch materiaal mee gegaan.

De broodprojecten hebben we weer volgens plan gerealiseerd en we hebben ook de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen en de diabetesvereniging weer verstrekt. Het bananenproject is in de loop van het jaar gestopt. En met ingang van 2019 heeft ook de diabetesvereniging in Sibiu zich in verband met huisvestingsproblemen en daarmee gepaard gaande financiële problemen opgeheven. Met de medicijnpot hebben we weer veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we weer financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

 

Financieel:

                                   Exploitatie-overzicht 2018

inkomsten                                                                                                                uitgaven

machtigingen                         64.916,55                  transport, voedselpakketten   68.999,86

                                                                                gelddonaties

donaties speciale doelen        8.409,15                  bijdragen ziekenhuizen              6.000,00

broodprojecten                        5.034,67                  broodprojecten                          5.400,00

medicijnpot                              6.408,25                  inkoop medicijnen                     4.040,00

bananenproject                          120,00                  bananenproject                            250,00

kindertehuis Odorheiu S.        7.050,25                  kindertehuis Odorheiu S.          8.205,14

project Cotus                          7.698,53                  project Cotus                             6.104,74

bingo-opbrengsten                    210,00                  overige speciale doelen             3.818,66

rente’s                                           6,81                  bankkosten                                    302,71

                                                                              verzekeringen                                257,30

nadelig resultaat                    4.415,57                  kopieerkosten                                193,60

                                                                              portikosten                                     502,19

                                                                              algemene kosten                           195,58

                                        __________                                                                 _________

                                          104.269,78                                                                 104.269,78

 

                                               Balans 2018

debet                                                                                                                             credit

saldi 31 december 2018     35.348,85                   nog te betalen:

voorraden                                  25,00                   bankkosten                                     65,88

nog te vorderen:

rente                                            3,47

 

nadelig resultaat                   4.452,98

 

                                                                             saldi 1 januari 2018                  39.764,42

                                         _________                                                                 _________

                                           39.830,30                                                                   39.830,30

 

Toelichting:

Dit jaar hebben we door het “ouder” en daardoor kleiner worden van ons leden-/sponsorenbestand iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook enigszins, maar niet evenredig, minder waren. De giften, vrije donaties en donaties/sponsoring voor specifieke doelen waren echter erg goed, zodat we enkele belangrijke extra acties hebben kunnen uitvoeren. We hebben onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de diabetesvereniging, de broodprojecten en de medicijnenhulp volgens plan uitgevoerd. De donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten royaal de kosten van dit project. Met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc konden we ook hier weer passende hulp verlenen. We sluiten het boekjaar af met een negatief resultaat van € 4.452,98 inclusief de nog te ontvangen rentes en te betalen bankkosten, terwijl we een nadelig resultaat van € 8.850,00 hadden begroot.

Joomla templates by a4joomla