Rapportage 2015 inclusief financieel overzicht.

 

 

 

Activiteiten:

 

In 2015 hebben we weer onze 4 reguliere pakkettentransporten verzorgd. Ook dit jaar was er minder aanbod aan pakketten voor de vaste sponsorgezinnen en iets minder sponsoring middels geld en voedselpakketten. Wel was het aanbod aan kleding weer goed. Hierdoor zijn er wel 2400 dozen extra kleding in de transporten meegegaan. En ook 65 set schoolmeubelen en 80 stoelen voor de kerk in Floresti. Daarnaast hebben we nog 20 rollators naar de diabetesvereniging in Sibiu gebracht. De broodprojecten en het bananenproject hebben we ook weer volgens plan gerealiseerd en hebben we de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen en de diabetesvereniging weer verzorgd. We hebben met de medicijnpot weer veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we weer financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

 

 

 

 

 

Financieel:

 

                                   Exploitatie-overzicht 2015

 

inkomsten                                                                                                                 uitgaven

 

machtigingen                    81.776,15                  transport, voedselpakketten,       82.531,83

 

                                                                           gelddonaties

 

donaties speciale doelen    3.746,80                 bijdragen ziekenhuizen                  6.000,00

 

broodprojecten                   5.969,08                  broodprojecten                              5.400,00

 

medicijnpot                         3.493,93                  inkoop medicijnen                         3.871,14

 

bananenproject                     725,00                  bananenproject                                 750,00

 

kindertehuis Odorheiu S.   5.074,10                  kindertehuis Odorheiu S.               5.519,14

 

project Cotus                     5.466,15                  project Cotus                                  6.342,40

 

bingo-opbrengsten               217,00                  overige speciale doelen                  2.564,65

 

rente’s                                  187,37                  bankkosten                                        378,07

 

ontvangen legaat            25.000,00                  verzekeringen                                    254,18

 

                                                                         kopieerkosten                                     484,01

 

                                                                         portikosten                                          623,20

 

                                                                         algemene kosten                                288,26

 

                                                                         voordelig saldo                              16.648,70

 

                                   __________                                                                      _________

 

                                    131.655,58                                                                       131.655,58

 

 

 

 

 

                                                      Balans 2015

 

debet                                                                                                                         credit

 

saldi 31 december 2015     40.254,01                   nog te betalen:

 

voorraden                                  40,00                   bankkosten                                 58,48

 

nog te vorderen:

 

rente                                          89,54

 

                                                                              voordelig resultaat                16.719,76

 

 

 

                                                                              saldi 1 januari 2015              23.605,31

 

                                         _________                                                             _________

 

                                           40.383,55                                                               40.383,55

 

 

 

Toelichting:

 

Dit jaar hebben we dankzij de recessie iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook evenredig minder waren. De inkomsten dekten niet helemaal de uitgaven. De giften, vrije donaties en donaties voor specifieke doelen waren daarentegen iets hoger dan vorig jaar. We hebben onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de diabetesvereniging en de medicijnenhulp volgens plan uitgevoerd en ook de broodprojecten en het bananenproject. De donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten niet helemaal de kosten van dit project. Met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc konden we hier passende hulp verlenen. Aan het eind van het jaar mochten we tot onze vreugde nog een legaat van € 25.000 ontvangen. Dit geld zullen we de komende jaren voor de verschillende projecten inzetten.

 

Dankzij dit legaat werd het negatieve resultaat van € 8.280,24 inclusief de nog te ontvangen rentes omgezet in een voordelig resultaat van   € 16.719,76.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla