Activiteitenverslag 2014.

In 2014 hebben we weer onze 4 vaste pakkettentransporten verzorgd. Helaas hebben we ook nu weer de gevolgen van de recessie moeten ervaren. Er was minder aanbod aan pakketten voor de vaste sponsorgezinnen en ook minder sponsoring middels geld en voedselpakketten. Ook was het aanbod aan kleding kleiner. Hierdoor hebben we geen extra transport kunnen uitvoeren, maar zijn er wel 2050 dozen extra kleding in de reguliere transporten meegegaan. En ook 30 (marine)bedden en 100 dekbedden voor de zigeunerwijk in Floresti en het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc. Ook kreeg het kindertehuis 75 stoelen.  Ook hebben we 20 incontinentiematrassen naar het bejaardentehuis in Sarmasu gebracht. De brood- en bananenprojecten hebben we aangepast uitgevoerd en we hebben de structurele bijdragen aan de ziekenhuizen en de diabetesvereniging weer verleend. We hebben met de medicijnpot weer veel mensen kunnen helpen. Het voedselproject op de school in Cotus is conform plan uitgevoerd. Het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc hebben we financieel gesteund voor voedsel en medische kosten.

 

 

Financieel verslag.

 

                                   Exploitatie-overzicht 2014

inkomsten                                                                                             uitgaven

machtigingen                   89.708,79      transport, voedselpakketten,       88.032,40

                                                           gelddonaties

broodprojecten                 6.511,25       broodprojecten                             4.800,00

medicijnpot                      2.549,06       inkoop medicijnen                        3.319,31

bananenprojecten                895,00       bananenprojecten                         1.250,00

donaties speciale doelen   2.273,00        bijdragen ziekenhuizen                 6.000,00

project Cotus                   5.980,26       overige speciale doelen                 1.545,42

bingo-opbrengsten                339,00       project Cotus                               6.301,62

kindertehuis Odorheiu S.   3.026,73        kindertehuis Odorheiu S.              5.004,82

rente’s                                 305,76       porti- en, telefoonkosten       580,49

overige                                261,91       verzekeringen                                 280,70

                                                           kopieerkosten                                  194,81

                                                           bankkosten                                     234,26

                                                           algemene kosten                             247,38

                                                           nadelig saldo                                5.940,45

                                   _________                                                       _________

                                   111.850,76                                                       111.850,76

 

 

                                               Balans 2014

debet                                                                                                        credit

saldi 31 december 2014  23.605,31        nog te betalen:

voorraden                              85,00       bankkosten                                       76,83

nog te vorderen:

rente                                   348,51

                                                           nadelig resultaat                            5.583,77

 

                                                           saldi 1 januari 2014                     29.545,76

                                   _________                                                       _________

                                     24.038,82                                                        24.038,82

 

Toelichting

Dit jaar hebben we dankzij de recessie weer iets minder particuliere hulpverlening voor onze sponsoren moeten/kunnen verwerken, waardoor de kosten ook evenredig minder waren. De giften, vrije donaties en donaties voor specifieke doelen waren eveneens minder. Ondanks dit hebben we onze reguliere bijdragen aan de ziekenhuizen, de diabetesvereniging en de medicijnenhulp  volgens plan uitgevoerd. Wel hebben we de broodprojecten en de bananenprojecten bijgesteld, het broodproject in Mitresti is door een Amerikaanse organisatie over genomen. De donaties voor het voedselproject op de school in Cotus dekten niet helemaal de kosten van dit project. Met de specifieke donaties voor het kindertehuis in Odorheiu Secuiesc konden we hier passende hulp verlenen.

Per saldo hadden we inclusief de nog te ontvangen rentebaten een nadelig resultaat van € 5.600.

 

Penningmeester

 

Grietje Hoving-Zingstra

Joomla templates by a4joomla